منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی را دانلود کنید.

منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه عمومی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.73MB
2 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات تالیفی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 8.17MB
3 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه عمومی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.6MB
4 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-سوالات تالیفی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.69MB
5 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه عمومی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.93MB
6 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-سوالات تالیفی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.66MB
7 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-مجموعه تست عمومی - دروس ادبیات، انگلیسی، معارف (کلیه رشته ها) 1394 100,000 ريال 2.5MB
8 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه عمومی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1010KB
9 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-سوالات تالیفی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 893KB
10 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-سوالات تالیفی - درس ریاضی عمومی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 504KB
11 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-سوالات تالیفی - درس هوش، توانمندی های عمومی و استعداد تحصیلی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 2.88MB
12 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات - درس روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره 1394 50,000 ريال 527KB
13 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات - درس گامی در مسیر تربیت اسلامی 1394 50,000 ريال 633KB
14 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات - درس نظریه های مشاوره و روان درمانی (مشاوره تحصیلی) 1394 50,000 ريال 524KB
15 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات - درس روانشناسی تربیتی 1394 50,000 ريال 639KB
16 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه تخصصی و سوالات تالیفی - درس کلیات روش ها و فنون تدریس 1394 50,000 ريال 1020KB
17 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نکات کلیدی و سوالات - درس روانشناسی کودکان استثنایی 1394 50,000 ريال 575KB
18 منابع آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-جزوه تخصصی و سوالات تالیفی - درس تعلیم و تربیت در اسلام 1394 50,000 ريال 443KB