منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)

منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی را دانلود کنید.

منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه عمومی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.73MB
2 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تالیفی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 8.17MB
3 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه عمومی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.6MB
4 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.69MB
5 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه عمومی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.93MB
6 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.66MB
7 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-مجموعه تست عمومی - دروس ادبیات، انگلیسی، معارف (کلیه رشته ها) 1394 100,000 ريال 2.5MB
8 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه عمومی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1010KB
9 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 893KB
10 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس احتمال و کاربرد آن 1394 50,000 ريال 2.07MB
11 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس ریاضی عمومی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 504KB
12 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس دانش کامپیوتر - فن آوری اطلاعات (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 2.84MB
13 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس هوش، توانمندی های عمومی و استعداد تحصیلی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 2.88MB
14 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تالیفی - درس اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی (شناخت مسائل روز) - تستی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 7.82MB
15 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تألیفی - درس اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی (شناخت مسائل روز) - تشریحی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 695KB
16 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی و سوالات تالیفی - درس کلیات روش ها و فنون تدریس 1394 50,000 ريال 1020KB
17 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس روانشناسی رشد 1394 100,000 ريال 8.94MB
18 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی و نکات کلیدی - درس آسیب شناسی روانی اجتماعی 1394 50,000 ريال 1.78MB
19 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس روانشناسی رشد 1394 50,000 ريال 2.41MB
20 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تألیفی (کلیه رشته ها) - درس قانون اساسی و شناخت ساختار جمهوری اسلامی ایران (کلیه رشته ها) 1394 30,000 ريال 753KB
21 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس اصول و مبانی مدیریت 1394 80,000 ريال 3.95MB
22 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس اصول و مبانی مدیریت 1394 50,000 ريال 1.39MB
23 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی و نکات کلیدی - درس تحقیق در عملیات 1394 50,000 ريال 1.88MB
24 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تألیفی - درس مدیریت منابع انسانی 1394 50,000 ريال 2.53MB
25 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس مبانی سازمان و مدیریت 1394 50,000 ريال 1.41MB
26 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تألیفی - درس مدیریت رفتار سازمانی 1394 50,000 ريال 5.25MB
27 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس برنامه ریزی استراتژیک 1394 50,000 ريال 2.58MB
28 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-سوالات تألیفی - درس برنامه ریزی استراتژیک 1394 50,000 ريال 3.87MB
29 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس مبانی سازمان و مدیریت 1394 80,000 ريال 3.97MB
30 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس اقتصاد خرد 1394 50,000 ريال 2.63MB
31 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس اقتصاد خرد 1394 50,000 ريال 1.69MB
32 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی - درس اقتصاد کلان 1394 50,000 ريال 1.82MB
33 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس روش تحقیق 1394 80,000 ريال 4.86MB
34 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس روش تحقیق 1394 80,000 ريال 2.73MB
35 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس بازاریابی 1394 80,000 ريال 5.47MB
36 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی - درس حسابداری مالی 1394 50,000 ريال 1.09MB
37 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی - درس حسابداری صنعتی 1394 30,000 ريال 482KB
38 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی - درس مالیه عمومی 1394 50,000 ريال 1.29MB
39 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس حقوق جزای اختصاصی 1394 50,000 ريال 1.04MB
40 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس حقوق جزای اختصاصی 1394 50,000 ريال 2.63MB
41 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس حقوق جزای عمومی 1394 30,000 ريال 941KB
42 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس حقوق جزای عمومی 1394 50,000 ريال 2.96MB
43 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس آیین دادرسی کیفری 1394 50,000 ريال 2.71MB
44 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس بیوشیمی 1394 80,000 ريال 5.31MB
45 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس بیوشیمی 1394 50,000 ريال 4.02MB
46 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس میکروبیولوژی - بخش اول 1394 60,000 ريال 5.9MB
47 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-جزوه تخصصی - درس میکروبیولوژی - بخش دوم 1394 40,000 ريال 5.76MB
48 منابع آزمونهای استخدامی استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي كشور (مشترک فراگیر)-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس میکروبیولوژی 1394 80,000 ريال 3.97MB