منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی

منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
منابع (جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم) آزمونهای استخدامی را دانلود کنید.

منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی - منابع آزمون استخدامی

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه عمومی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.73MB
2 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی و سوالات تالیفی - درس زبان و ادبیات فارسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 8.17MB
3 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه عمومی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.6MB
4 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس معارف اسلامی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.69MB
5 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه عمومی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 3.93MB
6 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس زبان انگلیسی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1.66MB
7 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-مجموعه تست عمومی - دروس ادبیات، انگلیسی، معارف (کلیه رشته ها) 1394 100,000 ريال 2.5MB
8 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه عمومی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 1010KB
9 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس آمار (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 893KB
10 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس ریاضی عمومی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 504KB
11 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس دانش کامپیوتر - فن آوری اطلاعات (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 2.84MB
12 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تالیفی - درس اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی (شناخت مسائل روز) - تستی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 7.82MB
13 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تألیفی - درس اطلاعات عمومی، سیاسی، اجتماعی (شناخت مسائل روز) - تشریحی (کلیه رشته ها) 1394 50,000 ريال 695KB
14 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه تخصصی - درس اصول و مبانی مدیریت 1394 80,000 ريال 3.95MB
15 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس اصول و مبانی مدیریت 1394 50,000 ريال 1.39MB
16 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه تخصصی و نکات کلیدی - درس تحقیق در عملیات 1394 50,000 ريال 1.88MB
17 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تألیفی - درس مدیریت منابع انسانی 1394 50,000 ريال 2.53MB
18 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تألیفی - درس مدیریت رفتار سازمانی 1394 50,000 ريال 5.25MB
19 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه تخصصی - درس برنامه ریزی استراتژیک 1394 50,000 ريال 2.58MB
20 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-سوالات تألیفی - درس برنامه ریزی استراتژیک 1394 50,000 ريال 3.87MB
21 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه تخصصی - درس اقتصاد خرد 1394 50,000 ريال 2.63MB
22 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس اقتصاد خرد 1394 50,000 ريال 1.69MB
23 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی - درس اقتصاد کلان 1394 50,000 ريال 1.82MB
24 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-جزوه تخصصی - درس روش تحقیق 1394 80,000 ريال 4.86MB
25 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس روش تحقیق 1394 80,000 ريال 2.73MB
26 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی و سوالات تألیفی - درس حقوق جزای اختصاصی 1394 50,000 ريال 2.63MB
27 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی - درس روان پرستاری 1394 50,000 ريال 445KB
28 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی - درس پرستاری داخلی و جراحی 1394 50,000 ريال 596KB
29 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی - درس پرستاری کودکان 1394 50,000 ريال 427KB
30 منابع آزمونهای استخدامی سازمان تامین اجتماعی-نکات کلیدی - درس بهداشت مادران و نوزادان 1394 50,000 ريال 408KB