نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - آتش نشان 1 و 2 (ویژه دیپلم - گروه 1) 1392 20,000 ريال 531KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول دفتر 1392 20,000 ريال 178KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات اداری 1392 20,000 ريال 196KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارگزین 1392 20,000 ريال 197KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور اداری 1392 20,000 ريال 267KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه و بودجه 1392 20,000 ريال 277KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات مالی 1392 20,000 ريال 269KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 1 1392 20,000 ريال 308KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 2 1392 20,000 ريال 311KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابرس 1392 20,000 ريال 343KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بازرسی و نظارت 1392 20,000 ريال 323KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی 1392 20,000 ريال 201KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مأمور حراست 1392 20,000 ريال 233KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - مسئول خدمات اداری - کارگزین و ... (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس - گروه 2) 1392 20,000 ريال 526KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور فرهنگی 1392 20,000 ريال 191KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور فرهنگی 1392 20,000 ريال 185KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور ورزشی 1392 20,000 ريال 199KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور هنری 1392 20,000 ريال 262KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کتابدار 1392 20,000 ريال 259KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی کاردان های راه و ساختمان - نقشه بردار - تأسیسات - حمل و نقل - محیط زیست - اپراتور (گروه 3) 1392 20,000 ريال 512KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس روابط عمومی 1392 20,000 ريال 176KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان روابط عمومی 1392 20,000 ريال 182KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حقوقی 1392 20,000 ريال 297KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس سمعی و بصری 1392 20,000 ريال 205KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس مطالعات اقتصادی 1392 20,000 ريال 269KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بازرگانی داخلی 1392 20,000 ريال 225KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آمارشناس 1392 20,000 ريال 312KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس مطالعات اجتماعی 1392 20,000 ريال 217KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس ثبت اسناد و املاک 1392 20,000 ريال 272KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مسئول دفتر - کارشناس امور اداری - حسابدار و ... (گروه 4) 1392 20,000 ريال 599KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس راه و ساختمان 1392 20,000 ريال 261KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان راه و ساختمان 1392 20,000 ريال 222KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس شهرسازی 1392 20,000 ريال 216KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آرشیتکت 1392 20,000 ريال 229KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آزمایشگاه فیزیک، شیمی و مکانیک خاک 1392 20,000 ريال 344KB
36 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-نقشه بردار 1392 20,000 ريال 211KB
37 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان نقشه بردار 1392 20,000 ريال 227KB
38 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس مکانیک 1392 20,000 ريال 293KB
39 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس تأسیسات 1392 20,000 ريال 290KB
40 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور حمل و نقل 1392 20,000 ريال 255KB
41 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور حمل و نقل 1392 20,000 ريال 258KB
42 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس ارتباطات 1392 20,000 ريال 198KB
43 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس برق 1392 20,000 ريال 369KB
44 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آتش نشانی 1392 20,000 ريال 252KB
45 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارتوگراف 1392 20,000 ريال 241KB
46 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مهندس راه و ساختمان - کارشناس شهرسازی و ... (گروه 5) 1392 20,000 ريال 519KB
47 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس هیدروژئولوژی 1392 20,000 ريال 230KB
48 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس ارزیابی خسارات 1392 20,000 ريال 313KB
49 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس محیط زیست 1392 20,000 ريال 197KB
50 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان محیط زیست 1392 20,000 ريال 185KB
51 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بهداشت محیط - کارشناس بهداشت حرفه ای 1392 20,000 ريال 204KB
52 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور باغبانی 1392 20,000 ريال 209KB
53 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان معماری 1392 20,000 ريال 262KB
54 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان آتش نشانی 1392 20,000 ريال 234KB
55 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-متصدی امور دفتری - ویژه داوطلبان کاردانی و کارشناسی 1392 20,000 ريال 244KB
56 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - آتش نشان 1 و 2 (ویژه دیپلم - گروه 1) 1391 20,000 ريال 402KB
57 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی کاردان های راه و ساختمان - نقشه بردار - تأسیسات - حمل و نقل - محیط زیست - اپراتور (گروه 3) 1391 20,000 ريال 460KB
58 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مهندس راه و ساختمان - کارشناس شهرسازی و ... (گروه 5) 1391 20,000 ريال 581KB
59 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) 1391 20,000 ريال 255KB
60 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول دفتر 1391 20,000 ريال 246KB
61 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات اداری 1391 20,000 ريال 246KB
62 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارگزین 1391 20,000 ريال 247KB
63 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور اداری 1391 20,000 ريال 299KB
64 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه و بودجه 1391 20,000 ريال 295KB
65 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات مالی 1391 20,000 ريال 323KB
66 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 1 1391 20,000 ريال 308KB
67 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 2 1391 20,000 ريال 338KB
68 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابرس 1391 20,000 ريال 325KB
69 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بازرسی و نظارت 1391 20,000 ريال 322KB
70 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی 1391 20,000 ريال 223KB
71 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مأمور حراست 1391 20,000 ريال 301KB
72 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - مسئول خدمات اداری - کارگزین و ... (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس - گروه 2) 1391 20,000 ريال 574KB
73 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور فرهنگی 1391 20,000 ريال 227KB
74 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور فرهنگی 1391 20,000 ريال 232KB
75 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور ورزشی 1391 20,000 ريال 249KB
76 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس روابط عمومی 1391 20,000 ريال 243KB
77 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان روابط عمومی 1391 20,000 ريال 231KB
78 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه ریزی 1391 20,000 ريال 365KB
79 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حقوقی 1391 20,000 ريال 302KB
80 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس مطالعات اقتصادی 1391 20,000 ريال 344KB
81 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آمارشناس 1391 20,000 ريال 369KB
82 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مسئول دفتر - کارشناس امور اداری - حسابدار و ... (گروه 4) 1391 20,000 ريال 585KB
83 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس راه و ساختمان 1391 20,000 ريال 285KB
84 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان راه و ساختمان 1391 20,000 ريال 244KB
85 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس شهرسازی 1391 20,000 ريال 206KB
86 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آرشیتکت 1391 20,000 ريال 277KB
87 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-نقشه بردار 1391 20,000 ريال 254KB
88 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان نقشه بردار 1391 20,000 ريال 280KB
89 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس مکانیک 1391 20,000 ريال 350KB
90 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس تأسیسات 1391 20,000 ريال 329KB
91 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان تأسیسات 1391 20,000 ريال 319KB
92 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور حمل و نقل 1391 20,000 ريال 302KB
93 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور حمل و نقل 1391 20,000 ريال 324KB
94 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس برق 1391 20,000 ريال 382KB
95 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آتش نشانی 1391 20,000 ريال 313KB
96 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حفاظت کار 1391 20,000 ريال 319KB
97 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارتوگراف 1391 20,000 ريال 308KB
98 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور باغبانی 1391 20,000 ريال 256KB
99 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک 1391 20,000 ريال 265KB
100 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آزمایشگاه 1391 20,000 ريال 275KB
101 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس محیط زیست 1391 20,000 ريال 241KB
102 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان محیط زیست 1391 20,000 ريال 239KB
103 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بهداشت محیط - کارشناس بهداشت حرفه ای 1391 20,000 ريال 247KB
104 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس تحلیلگر سیستم 1391 20,000 ريال 311KB
105 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-اپراتور 1391 20,000 ريال 331KB
106 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - مسئول خدمات اداری - کارگزین و ... (ویژه فوق دیپلم یا لیسانس - گروه 2) 1390 20,000 ريال 523KB
107 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی متصدی امور دفتری - آتش نشان 1 و 2 (ویژه دیپلم - گروه 1) 1390 20,000 ريال 470KB
108 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مسئول دفتر - کارشناس امور اداری - حسابدار و ... (گروه 4) 1390 20,000 ريال 540KB
109 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-متصدی امور دفتری (ویژه فوق دیپلم و لیسانس) 1390 20,000 ريال 232KB
110 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آزمون عمومی مهندس راه و ساختمان - کارشناس شهرسازی و ... (گروه 5) 1390 20,000 ريال 554KB
111 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول دفتر 1390 20,000 ريال 192KB
112 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات اداری 1390 20,000 ريال 204KB
113 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارگزین 1390 20,000 ريال 201KB
114 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور اداری 1390 20,000 ريال 233KB
115 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه و بودجه 1390 20,000 ريال 272KB
116 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مسئول خدمات مالی 1390 20,000 ريال 241KB
117 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 1 1390 20,000 ريال 259KB
118 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابدار 2 1390 20,000 ريال 272KB
119 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-حسابرس 1390 20,000 ريال 268KB
120 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بازرسی و نظارت 1390 20,000 ريال 271KB
121 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی 1390 20,000 ريال 198KB
122 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مأمور حراست 1390 20,000 ريال 242KB
123 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور فرهنگی 1390 20,000 ريال 206KB
124 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور فرهنگی 1390 20,000 ريال 190KB
125 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور ورزشی 1390 20,000 ريال 279KB
126 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور هنری 1390 20,000 ريال 327KB
127 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس روابط عمومی 1390 20,000 ريال 201KB
128 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان روابط عمومی 1390 20,000 ريال 189KB
129 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس برنامه ریزی 1390 20,000 ريال 245KB
130 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حقوقی 1390 20,000 ريال 284KB
131 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس مطالعات اقتصادی 1390 20,000 ريال 267KB
132 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بازرگانی داخلی 1390 20,000 ريال 243KB
133 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آمارشناس 1390 20,000 ريال 328KB
134 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس مطالعات اجتماعی 1390 20,000 ريال 214KB
135 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس ثبت اسناد و املاک 1390 20,000 ريال 263KB
136 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان ثبت اسناد و املاک 1390 20,000 ريال 257KB
137 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس راه و ساختمان 1390 20,000 ريال 274KB
138 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان راه و ساختمان 1390 20,000 ريال 238KB
139 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس شهرسازی 1390 20,000 ريال 189KB
140 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-آرشیتکت 1390 20,000 ريال 239KB
141 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-نقشه بردار 1390 20,000 ريال 266KB
142 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان نقشه بردار 1390 20,000 ريال 248KB
143 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس مکانیک 1390 20,000 ريال 308KB
144 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان مکانیک 1390 20,000 ريال 316KB
145 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس تأسیسات 1390 20,000 ريال 279KB
146 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان تأسیسات 1390 20,000 ريال 284KB
147 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور حمل و نقل 1390 20,000 ريال 266KB
148 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-مهندس برق 1390 20,000 ريال 282KB
149 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور حمل و نقل 1390 20,000 ريال 202KB
150 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آتش نشانی 1390 20,000 ريال 330KB
151 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-متصدی نجات 1390 20,000 ريال 337KB
152 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حفاظت کار 1390 20,000 ريال 326KB
153 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخی 1390 20,000 ريال 280KB
154 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان حفاظت و مرمت آثار تاریخی 1390 20,000 ريال 267KB
155 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارتوگراف 1390 20,000 ريال 255KB
156 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس امور باغبانی 1390 20,000 ريال 251KB
157 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان امور باغبانی 1390 20,000 ريال 207KB
158 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس اقتصاد کشاورزی 1390 20,000 ريال 253KB
159 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک 1390 20,000 ريال 196KB
160 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس آزمایشگاه 1390 20,000 ريال 218KB
161 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس محیط زیست 1390 20,000 ريال 191KB
162 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کاردان محیط زیست 1390 20,000 ريال 186KB
163 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس بهداشت محیط - کارشناس بهداشت حرفه ای 1390 20,000 ريال 207KB
164 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-کارشناس تحلیلگر سیستم 1390 20,000 ريال 261KB
165 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی شهرداری ها-اپراتور 1390 20,000 ريال 284KB