نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نمونه سوالات عمومی 1389 20,000 ريال 243KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-آموزگار دوره ابتدایی 1389 20,000 ريال 212KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-آموزگار توانبخشی استثنایی 1389 20,000 ريال 207KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-دبیر ورزش 1389 20,000 ريال 197KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز چاپ 1389 20,000 ريال 159KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز کامپیوتر 1389 20,000 ريال 175KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز الکترونیک 1389 20,000 ريال 244KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز گرافیک 1389 20,000 ريال 195KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز حسابداری 1389 20,000 ريال 191KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز معدن 1389 20,000 ريال 195KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز ماشینهای کشاورزی 1389 20,000 ريال 183KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز مکانیک خودرو 1389 20,000 ريال 201KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز متالوژی 1389 20,000 ريال 168KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز نقشه برداری 1389 20,000 ريال 160KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز نقشه کشی معماری 1389 20,000 ريال 196KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز نقشه کشی عمومی (صنعتی) 1389 20,000 ريال 247KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز امور دامی 1389 20,000 ريال 161KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز ساخت و تولید 1389 20,000 ريال 252KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز ساختمان 1389 20,000 ريال 197KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع سرامیک 1389 20,000 ريال 193KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع چوب 1389 20,000 ريال 181KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری 1389 20,000 ريال 182KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع غذایی 1389 20,000 ريال 167KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع نساجی 1389 20,000 ريال 188KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز صنایع شیمیایی 1389 20,000 ريال 153KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز طراحی و دوخت 1389 20,000 ريال 148KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز تاسیسات 1389 20,000 ريال 177KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-هنرآموز امور زراعی و باغی 1389 20,000 ريال 154KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-کارشناسی آمار 1389 20,000 ريال 174KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-کارشناسی فناوری IT 1389 20,000 ريال 230KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-کارشناس امور حقوقی 1389 20,000 ريال 254KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-مشاوره تحصیلی 1389 20,000 ريال 211KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نمونه سوالات آزمون عمومی 1386 20,000 ريال 242KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نمونه سوالات آزمون تخصصی (پرورشی) 1386 20,000 ريال 268KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش-نمونه سوالات آزمون عمومی 1384 20,000 ريال 269KB