نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - اردیبهشت 1390 1390 20,000 ريال 999KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - خرداد 1389 1389 20,000 ريال 926KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - اردیبهشت 1387 1387 20,000 ريال 902KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - خرداد 1386 1386 20,000 ريال 1.25MB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - بهمن 1382 1382 20,000 ريال 1.01MB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - اردیبهشت 1381 1381 20,000 ريال 998KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - خرداد 1379 1379 20,000 ريال 633KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور-آزمون عمومی - بهمن 1376 1376 20,000 ريال 1.5MB