نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک آریا - عمومی و تخصصی 1390 30,000 ريال 692KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صنعت و معدن - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1388 20,000 ريال 381KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 10,000 ريال 296KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - حسابداری 1387 20,000 ريال 149KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - حقوق 1387 20,000 ريال 139KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار) 1387 20,000 ريال 114KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - آمار 1387 20,000 ريال 111KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - علوم اقتصادی 1387 20,000 ريال 145KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - مدیریت 1387 20,000 ريال 114KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها) 1387 20,000 ريال 120KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کارشناسی - سایر رشته ها 1387 20,000 ريال 124KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - دیپلم - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 20,000 ريال 386KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 10,000 ريال 281KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - حسابداری 1387 20,000 ريال 137KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - کامپیوتر (نرم افزار و سخت افزار) 1387 20,000 ريال 92.8KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - آمار 1387 20,000 ريال 107KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - اقتصاد کار و بهره وری 1387 20,000 ريال 114KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - مدیریت 1387 20,000 ريال 108KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - ریاضی 1387 20,000 ريال 102KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - امور مالی و ملیاتی 1387 20,000 ريال 126KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک صادرات - کاردانی - سایر رشته ها 1387 20,000 ريال 112KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - دیپلم - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 20,000 ريال 559KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 10,000 ريال 648KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - اقتصاد 1387 20,000 ريال 194KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - بانکداری 1387 20,000 ريال 202KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - حسابداری 1387 20,000 ريال 232KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - حقوق 1387 20,000 ريال 197KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - ریاضی 1387 20,000 ريال 199KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - مدیریت 1387 20,000 ريال 193KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - معماری 1387 20,000 ريال 215KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - مهندسی صنایع 1387 20,000 ريال 244KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک سپه - کارشناسی و بالاتر - مهندسی کامپیوتر 1387 20,000 ريال 230KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک اقتصاد نوین - عمومی و تخصصی 1386 30,000 ريال 871KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک مسکن - دیپلم - عمومی و تخصصی 1386 30,000 ريال 477KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک تجارت - کارشناسی - مدیریت بازرگانی و بانکداری - عمومی و تخصصی 1386 30,000 ريال 485KB
36 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک تجارت - فوق دیپلم - مجموعه مدیریت (مدیریت بازرگان، بانکداری، صنعتی، دولتی و مالی) - عمومی و تخصصی 1386 30,000 ريال 466KB
37 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی بانک ها-بانک تجارت - فوق دیپلم - حسابداری - عمومی و تخصصی 1386 30,000 ريال 501KB