نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-مرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 823KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-بهمن ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1394 20,000 ريال 411KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-خرداد ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 1.32MB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-آبان ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1393 20,000 ريال 920KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 663KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-شهریور ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 244KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1391 20,000 ريال 487KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-آذر ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 340KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی تعیین صلاحیت حرفه ای معماران تجربی-اسفند ماه - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 300KB