نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - عمومی (کلیه رشته ها) 1390 10,000 ريال 169KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (IT) 1390 20,000 ريال 212KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1390 20,000 ريال 216KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1390 20,000 ريال 205KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی) 1390 20,000 ريال 245KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی عمران 1390 20,000 ريال 249KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی مکانیک 1390 20,000 ريال 360KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی 1390 20,000 ريال 249KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی ارشد - فیزیک 1390 20,000 ريال 244KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - عمومی (کلیه رشته ها) 1390 10,000 ريال 159KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1390 20,000 ريال 256KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1390 20,000 ريال 245KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی عمران 1390 20,000 ريال 273KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، طراحی جامدات) 1390 20,000 ريال 302KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی) 1390 20,000 ريال 211KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - فیزیک 1390 20,000 ريال 247KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - شیمی (کاربردی، محض، تجزیه) 1390 20,000 ريال 188KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - حسابداری 1390 20,000 ريال 226KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی) 1390 20,000 ريال 219KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1390 20,000 ريال 169KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی برق (قدرت) 1390 20,000 ريال 198KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی - کارشناسی - مهندسی برق (کنترل، الکترونیک، ابزار دقیق) 1390 20,000 ريال 209KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 10,000 ريال 160KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1387 20,000 ريال 223KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1387 20,000 ريال 228KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، طراحی جامدات) 1387 20,000 ريال 275KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی) 1387 20,000 ريال 235KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - فیزیک 1387 20,000 ريال 424KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - شیمی کاربردی 1387 20,000 ريال 239KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی) 1387 20,000 ريال 235KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی برق (قدرت) 1387 20,000 ريال 385KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی برق (کنترل، الکترونیک، ابزار دقیق) 1387 20,000 ريال 334KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - عمومی (کلیه رشته ها) 1387 10,000 ريال 160KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - مکانیک (تأسیسات، ماشین آلات، ماشین ابزار) 1387 20,000 ريال 199KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - شیمی (کاربردی، پالایش، پتروشیمی، صنایع شیمیائی) 1387 20,000 ريال 278KB
36 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - حسابداری 1387 20,000 ريال 256KB
37 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - برق (قدرت) 1387 20,000 ريال 196KB
38 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - برق (الکترونیک) 1387 20,000 ريال 203KB
39 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - بازرگانی 1387 20,000 ريال 210KB
40 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های پالایش و انتقال گاز - کاردانی - اداری، امور دولتی، مدیریت دولتی 1387 20,000 ريال 210KB
41 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی ارشد - عمومی (کلیه رشته ها) 1386 10,000 ريال 233KB
42 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی ارشد - مهندسی عمران (محیط زیست) 1386 20,000 ريال 318KB
43 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی (محیط زیست) 1386 20,000 ريال 323KB
44 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - عمومی (کلیه رشته ها) 1386 10,000 ريال 258KB
45 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1386 20,000 ريال 256KB
46 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1386 20,000 ريال 233KB
47 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی عمران (عمران) 1386 20,000 ريال 353KB
48 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، طراحی جامدات) 1386 20,000 ريال 515KB
49 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی) 1386 20,000 ريال 375KB
50 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - حسابداری 1386 20,000 ريال 232KB
51 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی) 1386 20,000 ريال 251KB
52 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1386 20,000 ريال 302KB
53 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مهندسی برق 1386 20,000 ريال 241KB
54 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مدیریت بازرگانی 1386 20,000 ريال 284KB
55 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مدیریت دولتی 1386 20,000 ريال 288KB
56 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - مدیریت صنعتی 1386 20,000 ريال 253KB
57 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کارشناسی - حقوق (قضایی) 1386 20,000 ريال 439KB
58 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - عمومی (کلیه رشته ها) 1386 10,000 ريال 244KB
59 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - کامپیوتر (نرم افزار) 1386 20,000 ريال 325KB
60 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - مکانیک (تأسیسات، ماشین آلات، ماشین ابزار) 1386 20,000 ريال 440KB
61 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - شیمی (کاربردی، پالایش، پتروشیمی، صنایع شیمیائی) 1386 20,000 ريال 350KB
62 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - حسابداری 1386 20,000 ريال 269KB
63 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - صنایع (ایمنی صنعتی) 1386 20,000 ريال 296KB
64 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - بازرگانی 1386 20,000 ريال 282KB
65 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-شرکت های گاز استانی - کاردانی - اداری، امور دولتی، مدیریت دولتی 1386 20,000 ريال 303KB
66 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کارشناسی - مهندسی شیمی (درس کنترل فرآیندها) 1385 20,000 ريال 261KB
67 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کارشناسی - مهندسی شیمی (درس انتقال جرم و عملیات واحد) 1385 20,000 ريال 340KB
68 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کارشناسی - شیمی کاربردی (درس شیمی صنعتی، اصول محاسبات شیمی، اصول صنایع شیمیائی، تصفیه و آب خوردگی) 1385 20,000 ريال 271KB
69 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - حسابداری 1385 20,000 ريال 455KB
70 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - حقوق (قضایی) 1385 20,000 ريال 400KB
71 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مدیریت بازرگانی 1385 20,000 ريال 526KB
72 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مدیریت دولتی 1385 20,000 ريال 563KB
73 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مدیریت صنعتی 1385 20,000 ريال 328KB
74 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی برق (کنترل، الکترونیک) 1385 20,000 ريال 1.24MB
75 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی برق (قدرت) 1385 20,000 ريال 547KB
76 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1385 20,000 ريال 463KB
77 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1385 20,000 ريال 393KB
78 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، طراحی جامدات) 1385 20,000 ريال 568KB
79 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی عمران 1385 20,000 ريال 398KB
80 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی) 1385 20,000 ريال 522KB
81 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی) 1385 20,000 ريال 492KB
82 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کارشناسی و بالاتر - آزمون عمومی (کلیه رشته ها) 1385 10,000 ريال 403KB
83 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - برق (الکترونیک) 1385 20,000 ريال 603KB
84 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - برق (قدرت) 1385 20,000 ريال 453KB
85 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - بازرگانی 1385 20,000 ريال 331KB
86 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - اداری، امور دولتی، مدیریت دولتی 1385 20,000 ريال 360KB
87 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - مکانیک (تأسیسات، ماشین آلات، ماشین ابزار) 1385 20,000 ريال 447KB
88 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی مناطق عملیاتی انتقال گاز - کاردانی - عمومی (کلیه رشته ها) 1385 10,000 ريال 388KB
89 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - عمومی (کلیه رشته ها) 1385 10,000 ريال 245KB
90 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی و بالاتر - عمومی (کلیه رشته ها) 1385 10,000 ريال 249KB
91 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی و بالاتر - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1385 20,000 ريال 428KB
92 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1385 20,000 ريال 682KB
93 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات، طراحی جامدات) 1385 20,000 ريال 522KB
94 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی شیمی (گاز، پالایش، طراحی فرآیندها، پتروشیمی) 1385 20,000 ريال 469KB
95 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - حسابداری 1385 20,000 ريال 378KB
96 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی صنایع (تولید صنعتی، تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی) 1385 20,000 ريال 557KB
97 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1385 20,000 ريال 316KB
98 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی برق (قدرت) 1385 20,000 ريال 507KB
99 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مهندسی برق (کنترل، الکترونیک، ابزار دقیق) 1385 20,000 ريال 578KB
100 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مدیریت بازرگانی 1385 20,000 ريال 339KB
101 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مدیریت دولتی 1385 20,000 ريال 369KB
102 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کارشناسی - مدیریت صنعتی 1385 20,000 ريال 443KB
103 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - کامپیوتر 1385 20,000 ريال 316KB
104 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - عمران (کارهای عمومی ساختمان) 1385 20,000 ريال 320KB
105 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - مکانیک (تأسیسات، ماشین آلات، ماشین ابزار) 1385 20,000 ريال 416KB
106 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - شیمی - صنایع شیمیائی 1385 20,000 ريال 397KB
107 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - حسابداری 1385 20,000 ريال 437KB
108 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت های پالایشی - کاردانی - برق (الکترونیک) 1385 20,000 ريال 438KB
109 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - عمومی (درس ادبیات فارسی) 1385 10,000 ريال 505KB
110 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس ترمودینامیک) 1385 20,000 ريال 675KB
111 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - شیمی کاربردی - صنایع شیمیائی (درس شیمی عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) 1385 20,000 ريال 665KB
112 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - عمومی (درس مبانی کامپیوتر) 1385 10,000 ريال 413KB
113 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - عمومی (درس زبان انگلیسی) 1385 10,000 ريال 464KB
114 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس انتقال حرارت) 1385 20,000 ريال 559KB
115 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس مکانیک سیالات) 1385 20,000 ريال 516KB
116 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ملی گاز ایران-کاردانی و کارشناسی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس موازنه مواد و انرژی) 1385 20,000 ريال 448KB