نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-اردیبهشت ماه 1390 - گروه A - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 1.92MB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-اردیبهشت ماه 1390 - گروه B - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 1.88MB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1390 - گروه A - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 9.07MB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1390 - گروه B - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 782KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1390 - گروه C - همراه با پاسخنامه تستی 1390 20,000 ريال 765KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1389 - گروه A - همراه با پاسخنامه تستی 1389 20,000 ريال 3.61MB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1388 - گروه A - همراه با پاسخنامه تستی 1388 20,000 ريال 1.3MB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1387 - گروه A - همراه با پاسخنامه تستی 1387 20,000 ريال 1.34MB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1386 - همراه با پاسخنامه تستی 1386 20,000 ريال 3.85MB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران-آذر ماه 1385 - همراه با پاسخنامه تستی 1385 20,000 ريال 5.52MB