نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - دیپلم - عمومی (کلیه رشته ها) 1388 20,000 ريال 377KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی برق (الکترونیک، کنترل، مخابرات) 1388 20,000 ريال 325KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگانی 1388 20,000 ريال 267KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1388 20,000 ريال 285KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1388 20,000 ريال 286KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای صنایع نفت، فرآیند پالایش، پدیده های انتقال، فرآیند جداسازی 1388 20,000 ريال 290KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی مکانیک (حرارت سیالات، طراحی جامدات، تبدیل انرژی، طراحی کاربردی) 1388 20,000 ريال 316KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد - عمومی (هوش و استعداد تحصیلی - کلیه رشته ها) 1388 10,000 ريال 153KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کاردانی - حسابداری 1388 20,000 ريال 300KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) 1387 20,000 ريال 338KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) 1387 20,000 ريال 318KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی برق (قدرت) 1387 20,000 ريال 488KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی برق (الکترونیک، کنترل) 1387 20,000 ريال 341KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی عمران 1387 20,000 ريال 357KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی و کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای صنایع نفت، پالایش) 1387 20,000 ريال 354KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کاردانی - مکانیک (ماشین آلات، تأسیسات) 1387 20,000 ريال 318KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کاردانی - برق (الکتروتکنیک، قدرت، برق صنعتی) 1387 20,000 ريال 286KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - عمومی (درس ادبیات فارسی) 1385 10,000 ريال 505KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس انتقال حرارت) 1385 20,000 ريال 559KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - عمومی (درس مبانی کامپیوتر) 1385 10,000 ريال 413KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس مکانیک سیالات) 1385 20,000 ريال 516KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس موازنه مواد و انرژی) 1385 20,000 ريال 448KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - شیمی کاربردی - صنایع شیمیائی (درس شیمی عمومی، آلی، تجزیه، تجزیه دستگاهی) 1385 20,000 ريال 665KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - شیمی - صنایع شیمیائی (درس ترمودینامیک) 1385 20,000 ريال 675KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-کاردانی - عمومی (درس زبان انگلیسی) 1385 10,000 ريال 464KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی (طراحی فرآیندها) 1383 20,000 ريال 564KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - کامپیوتر (نرم افزار) 1383 20,000 ريال 353KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی برق (قدرت) 1383 20,000 ريال 369KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی برق (کنترل) 1383 20,000 ريال 395KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مهندسی برق (الکترونیک) 1383 20,000 ريال 331KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مدیریت بازرگانی 1383 20,000 ريال 309KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مدیریت دولتی 1383 20,000 ريال 308KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - مدیریت صنعتی 1383 20,000 ريال 300KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کارشناسی - علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی) 1383 20,000 ريال 269KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نفت-شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران - کاردانی - مکانیک (جوشکاری) 1383 20,000 ريال 294KB