نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس برق قدرت - برق منطقه ای 1387 20,000 ريال 661KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس آموزش 1387 20,000 ريال 203KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 222KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 222KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس اداری 1387 20,000 ريال 180KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس حقوق 1387 20,000 ريال 159KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس ایمنی آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 148KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مالی 1387 20,000 ريال 168KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس منابع آب 1387 20,000 ريال 222KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مکانیک 1387 20,000 ريال 373KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس محیط زیست 1387 20,000 ريال 210KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس نقشه برداری 1387 20,000 ريال 222KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس نرم افزار 1387 20,000 ريال 201KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس روابط عمومی 1387 20,000 ريال 157KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس شیمی 1387 20,000 ريال 222KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس سیستم ها 1387 20,000 ريال 202KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس تدارکات 1387 20,000 ريال 164KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مهندسی برق الکترونیک 1387 20,000 ريال 905KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مهندسی برق قدرت تولید 1387 20,000 ريال 711KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مهندسی برق قدرت توزیع 1387 20,000 ريال 661KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مهندسی شیمی آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 317KB
22 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کارشناس مهندسی شیمی تولید 1387 20,000 ريال 324KB
23 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-سوالات عمومی کارشناس فنی 1387 10,000 ريال 179KB
24 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-سوالات عمومی کارشناس غیر فنی 1387 10,000 ريال 176KB
25 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کاردان ایمنی برق 1387 20,000 ريال 164KB
26 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-کاردان کمک کارشناس مالی 1387 20,000 ريال 127KB
27 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط 1387 20,000 ريال 296KB
28 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 211KB
29 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین برق تولید 1387 20,000 ريال 455KB
30 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین برق توزیع 1387 20,000 ريال 468KB
31 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین مکانیک 1387 20,000 ريال 287KB
32 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین مکانیک آب و فاضلاب 1387 20,000 ريال 151KB
33 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-تکنسین شیمی 1387 20,000 ريال 189KB
34 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-سوالات عمومی کاردان فنی 1387 10,000 ريال 175KB
35 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی وزارت نیرو-سوالات عمومی کاردان غیر فنی 1387 10,000 ريال 176KB