نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1392 - همراه با پاسخنامه تستی 1392 20,000 ريال 1.31MB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1390 1390 20,000 ريال 2.99MB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1389 1389 20,000 ريال 570KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1388 1388 20,000 ريال 1.79MB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1387 1387 20,000 ريال 719KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1386 1386 20,000 ريال 658KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1385 1385 20,000 ريال 637KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1384 1384 20,000 ريال 620KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1383 1383 20,000 ريال 612KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1382 1382 20,000 ريال 639KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی کانون وکلای دادگستری - وکالت-آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت - سال 1381 1381 20,000 ريال 651KB