نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 7 1388 20,000 ريال 3.97MB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 6 1387 20,000 ريال 3.41MB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 5 1386 20,000 ريال 3.92MB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 4 1385 20,000 ريال 4.99MB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 3 1384 20,000 ريال 4.43MB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 2 1383 20,000 ريال 3.75MB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی IELTS-مجموعه آزمون 1 1382 20,000 ريال 4.12MB