نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL

نمونه سوالات آزمون های استخدامی

.

.

برای تهیه نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مراحل زیر را انجام دهید:

1- فرم عضویت در سایت را تکمیل نموده: وارد سیستم شوید.
2- فایل های مورد نظر را با توجه به سالهای مورد تقاضا، در لیست زیر بیابید و جمع مبالغ آنها را یادداشت کنید.
3- کارت آبی رنگ، کلید پرداخت وجه و دریافت اعتبار را فشار داده و وجه آنها را پرداخت نمایید. 
4- اکنون می توانید
نمونه سوالات آزمونهای برگزار شده مورد نظر را دانلود کنید.

سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخدامی - سوالات آزمون های استخ

ردیف نام فایل سال قیمت حجم فایل توضیحات دریافت
1 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون دوره سی و سوم - دانشگاه تربیت مدرس 1389 20,000 ريال 517KB
2 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی و دوم - دانشگاه تهران 1388 20,000 ريال 494KB
3 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و دوم - دانشگاه تهران 1388 10,000 ريال 202KB
4 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی و دوم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 20,000 ريال 221KB
5 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و دوم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 10,000 ريال 133KB
6 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون دوره سی و دوم - دانشگاه علامه طباطبایی 1388 20,000 ريال 442KB
7 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و دوم - دانشگاه علامه طباطبایی 1388 10,000 ريال 124KB
8 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی و یکم - دانشگاه تهران 1388 20,000 ريال 369KB
9 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و یکم - دانشگاه تهران 1388 10,000 ريال 164KB
10 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی و یکم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 20,000 ريال 327KB
11 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و یکم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 10,000 ريال 163KB
12 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون دوره سی و یکم - دانشگاه علامه طباطبایی 1388 20,000 ريال 412KB
13 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی و یکم - دانشگاه علامه طباطبایی 1388 10,000 ريال 132KB
14 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی ام - دانشگاه تهران 1388 20,000 ريال 411KB
15 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی ام - دانشگاه تهران 1388 10,000 ريال 185KB
16 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره سی ام - دانشگاه تربیت مدرس 1388 20,000 ريال 348KB
17 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره سی ام - دانشگاه تربیت مدرس 1388 10,000 ريال 160KB
18 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره بیست و نهم - دانشگاه تهران 1388 20,000 ريال 388KB
19 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره بیست و نهم - دانشگاه تهران 1388 10,000 ريال 119KB
20 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-آزمون تافل دوره بیست و نهم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 20,000 ريال 362KB
21 نمونه سوالات آزمونهای استخدامی TOEFL-ترجمه آزمون دوره بیست و نهم - دانشگاه تربیت مدرس 1388 10,000 ريال 166KB